รายการแผนที่ธรรมะ
ออกอากาศทาง สวท.มุกดาหาร FM 99.25 MHz ทุกวัน เวลา 05.00 - 06.00 น. #แผนที่ธรรมะ

รายการวิทยุย้อนหลัง
image
เกษตรจังหวัดมุกดาหารเดินหน้าส่งเสริมการดำเนินงาน Young Smart Farmer (YSF) ตามนโนบาย BCG Model
image
กศน.จังหวัดมุกดาหาร สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ตำบลนิคมคำสร้อย
image
สสจ.มุกดาหาร ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก ภายใต้แนวคิด “Equalize : ทำให้เท่าเทียม”
image
 จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
image
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดมุกดาหาร
image
จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2565
image
จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2565/66 รับซื้อข้าวเปลือกราคานำตลาดตันละ 200 ถึง 500 บาท
image
สสจ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรม Kick off “รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย” ที่ อ.หนองสูง
image
จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของชาติไทย “วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”
image
จังหวัดมุกดาหาร Kick off อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย อ.หว้านใหญ่
image
จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 27/2565
image
จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม “วันรวมพลังสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน” 
image
ขอเชิญชวน ชม ช้อป ใช้ สินค้า OTOP และกระเช้าของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ และของที่ระลึกจังหวัดมุกดาหาร
image
  จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ และการกุศล "ผากูดมินิมาราธอน2022"
image
สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.มุกดาหาร  แจ้งข้อมูลการโอนเงินเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการ
image
ป้องกันภัยโควิด-19 ระบาดรอบใหม่
image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนเลือกซื้อสินค้า Muksanook Market
image
รายงานสินค้าเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประจำวันที่ 22 พ.ย. 2565
image
ครม.เห็นชอบขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซล ลิตรละ 5 บาท ต่อไปอีก 2 เดือน ถึง 20 ม.ค. 66 บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ
image
ครม.มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมมาตรการคู่ขนาน
image
กรมการขนทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ปี 2566
image
เทศบาลเมืองมุกดาหาร เชิญชวนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
image
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งผลัด 10 คน "Family Run เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 2565
image
image
image
image