รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมประมง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตราดังนี้
    1. ตำแหน่งนักวิชาการประมง            จำนวน 1 อัตรา
    2. ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร    จำนวน 2 อัตรา
    3. ตำแหน่งนิติกร                    จำนวน 1 อัตรา
    4. ตำแหน่งบุคลากร                จำนวน 1 อัตรา
    5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน 2 อัตรา
    6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ            จำนวน 1 อัตรา    
    7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์        จำนวน 2 อัตรา
    8. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า                จำนวน 1 อัตรา
    9. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรลขนาดกลาง    จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตทาง เว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 12 เมษายน ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือชำระเงินผ่านช่องทาง Krungthai Next ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 13 เมษายน 2566 ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 13 เมษายน 2566
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทรศัพท์ 0 2562 0536
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar