โรงพยาบาลมุกดาหาร  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันและรายชั่วโมงของโรงพยาบาลมุกดาหาร

     โรงพยาบาลมุกดาหาร  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันและรายชั่วโมงของโรงพยาบาลมุกดาหาร  ดังนี้ 
          -ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย  อัตราค่าจ้าง 45 บาท/ชั่วโมง
          -ตำแหน่ง  พนักงานบริการ (คนสวน)  อัตราค่าจ้างวันละ 340 บาท/วัน
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร  58 พรรษา  เฉลิมราชกุมารี  ชั้น 10 โรงพยาบาลมุกดาหาร   ตั้งแต่วันที่  21 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566  
ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 -16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http:// mukhos.moph.go.th/ (ข่าวสมัครงาน) หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์  0-4261-5244 ต่อ 1252 โทรสาร 0-4261-2978  
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar