พื้นที่ขอบเขตการให้บริการ

 พื้นที่การให้บริการ ของ สวท.มุกดาหาร

  ระบบ A.M. 549 KHz กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ พื้นที่บริการ

รับได้ในรัศมี 60 กม. พื้นที่ 6,630 ตร.กม. จ.มุกดาหาร พท. 4,300 ตร.กม. ทุกอำเภอ

จ.อำนาจเจริญ พท.400 ตร.กม.  อ.เสนางคนิคม

จ.ร้อยเอ็ด พท.480 ตร.กม. อ.หนองพอก, เมยวดี

จ.นครพนม พท.510 ตร.กม. อ.ธาตุพนม,นาแก

จ.ยโสธร พท.940 ตร.กม. อ.เลิงนกทา

 

 ระบบ F.M. 99.25 MHz กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พื้นที่บริการ         

พื้นที่บริการ รับได้ในรัศมี 50 กม. พื้นที่ 4,985 ตร.กม.

จ.มุกดาหาร พื้นที่ 4,060 ตร.กม. อ.เมือง,หว้านใหญ่,

นิคมคำสร้อย,ดอนตาล หนองสูง,คำชะอี และบางส่วนของ อ.ดงหลวง

จ.ยโสธร พท.460 ตร.กม. บางส่วนของ อ.เลิงนกทา

จ.อำนาจเจริญ พท.320 ตร.กม. บางส่วนของ อ.ชานุมาน

จ.นครพนม พท.145 ตร.กม. บางส่วนของ อ.ธาตุพนม, นาแก


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar