จังหวัดมุกดาหาร เชิญชวน  “พ่อแม่ พาลูกหลาน รับวัคซีนโควิด 19”

          จังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนประชาชนชาวมุกดาหาร  “ชวนพ่อแม่ พาลูกหลาน รับวัคซีนโควิด 19” โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก 6 เดือน – 4 ปี กลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป
สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และหากต้องการ Walk in สามารถโทรสอบถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar