แจ้งเหตุหรือสอบถามเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

แจ้งเหตุหรือสอบถามเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำช่องทางให้ประชาชน สามารถแจ้งเหตุหรือสอบถามเหตุการณ์ ไฟฟ้าขัดข้อง ผ่าน PEA Contact Center โทร. 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Application : PEA Smart Plus เพื่อความสะดวกรวดเร็วและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 1. หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก 2. ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง 3. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PEA Contact Center โทร. 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แจ้งเหตุหรือสอบถามเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำช่องทางให้ประชาชน...

Posted by สวท.มุกดาหาร on Friday, August 5, 2022

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar