เมื่อไฟแนนซ์จะยึดรถ

กระทรวงยุติธรรม แนะนำประชาชน กรณีที่เจ้าหนี้ไฟแนนช์สามารถที่จะยึดรถได้นั้น ต้องเป็นกรณี

ที่ผู้เช่าซื้อต้องผิดนัดชำระ 3 งวดติดต่อกัน และผู้ให้เช่าซื้อต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวด

ที่ค้างชำระภายในเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ หากผู้เช่าซื้อละเลยไม่ปฏิบัติตาม

หรือไม่นำเงินไปชำระเจ้าหนี้ได้ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ และสามารถยึดรถกลับไปได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่าซื้อหรือไฟแนนซ์จะมายึดเอารถยนต์ไปโดยพลการ ปราศจากความยินยอม

ของผู้เช่าซื้อไม่ได้ หากผู้เช่าซื้อไม่ยินยอมส่งมอบรถคืน ไฟแนนซ์จะต้องนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาล โดยอาศัย

คำพิพากษา คำบังคับและหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น

ในกรณีที่ยึดรถกลับไปได้และนำรถออกขายทอดตลาดส่วนมากจะขายได้ในราคาต่ำมาก หากขาย

ทอดตลาด ได้เงินมาไม่เพียงพอชำระหนี้ เจ้าหนี้หรือไฟแนนซ์จะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลให้เราชำระหนี้

ส่วนที่ขาดต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ

ได้ที่โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

 

กระทรวงยุติธรรม แนะนำประชาชน กรณีที่เจ้าหนี้ไฟแนนช์สามารถที่จะยึดรถได้นั้น ต้องเป็นกรณี ที่ผู้เช่าซื้อต้องผิดนัดชำระ 3...

Posted by สวท.มุกดาหาร on Monday, August 1, 2022

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar