จังหวัดมุกดาหารเตรียมพร้อมรับนักวิ่งที่เข้าร่วมโครงการ ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

จังหวัดมุกดาหารเตรียมพร้อมรับนักวิ่งที่เข้าร่วมโครงการ ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคมนี้
     วันนี้ ( 15 มี.ค.64 ) เวลา 9.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดวิ่ง โครงการ ก้าวปันสุข วิ่งปั่นบ้าน จังหวัดมุกดาหารประจำปี 2564 วันที่ 21 มีนาคม ที่จะถึงนี้ เพื่อรับทราบผลการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 9 คณะ ในการต้อนรับนักวิ่งที่จะเข้าร่วมโครงการ  โดยภาพรวมจากการรายงานของคณะกรรมฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด ไม่ว่าจะฝ่ายการอำนวยความสะดวกการใช้เส้นทางโดยแจวงการทางและเมทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้มีการจัดระเบียบและทำความสะอาดตลอดเส้นทางวิ่งให้เกิดความสวยงาม  การจัดสถานที่เวทีสำหรับประกอบพิธีเปิดกิจกรรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยตำรวจภูธรจังหวัดและ สภ.เมืองมุกดาหาร ซึ่งจะใช้เจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ จำนวน 88 จุด 120 นาย  การปฐมพยาบาลของ หน่วยแพทย์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารในการดูแลนักวิ่งตลอดเส้นทางรวม 6 จุด  รวมถึงการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม ที่จุดปล่อยตัว จุดให้น้ำระหว่างทางที่นักวิ่งวิ่งผ่าน ตลอดเส้นทาง การมอบเหรียญรางวัลสำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับ 1-5 ของแต่ละประเภท รวม 32 ประเภท
     โดยนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวขอบคุณภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบการ และประชาชนที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     สำหรับการจัดโครงการ ก้าวปันสุข วิ่งปั่นบ้าน จังหวัดมุกดาหารประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนในการจัดหารายได้ ก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดมุกดาหาร  กระตุ้นให้เยาวชนประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยกิจกรรมการวิ่ง รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ชาวมุกดาหารและผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล การแบ่งปัน เพื่อผู้ยากไร้ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน Sport tourism ตามนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  โดยมีเป้าหมาย ประชาชน เยาวชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจำนวน 1,500 คน นักวิ่งจากต่างจังหวัดจำนวน 500 คน 
     นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล  จนถึงปิดรับสมัคร วันที่ 12 มีนาคม 2564 มียอดผู้สมัคร ภายในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1,600 คน ต่างจังหวัด 900 คน ทั้งนี้ โดยขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ลงทะเบียนรับเสื้อล่วงหน้าที่หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร ในวันที่ 19 วันที่ 20 มีนาคม เวลา 08.30 น.ถึง 19.00 น. และวันที่ 21 เวลา 04.00 น. ที่หน้าศาลากลางจังหวัด 
    ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ยืด เหยียด กล้ามเนื้อและเต้นแอโรบิค เพื่ออบอุ่นร่างกาย และเข้าร่วมกิจกรรม การวิ่งในแต่ละประเภท เริ่มตั้งแต่เวลา  05.30 น ในประเภท ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21 กิโลเมตร ,ต่อด้วย เวลา 06.00 น.ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร  และเวลา 06.19 น. เป็นประเภท เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ หรือฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร จากหน้าศาลากลางจังหวัด ผ่านตลาดอินโดจีน หอแก้วมุกดาหาร ตามเส้นทางที่กำหนดตามลำดับ
     ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากนาย วราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง ที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม