สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.มุกดาหาร  แจ้งข้อมูลการโอนเงินเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการ

สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.มุกดาหาร  แจ้งข้อมูลการโอนเงินเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการ
   ⏭ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
   ⏭ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม