คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา รับฟังบรรยายสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

วันนี้(19 พ.ค. 2565) เวลา 09.30 น. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา พร้อมคณะ ได้เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังสรุปในประเด็น ภาพรวมการบริหารงบประมาณ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงรับบฟังการบรรยายแนวคิด การขับเคลื่อน และการพัฒนานวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

จากนั้นเวลา 13.30 น. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ณ หอแก้วมุกดาหาร วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ และสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 ทั้งนี้ ทางคณะได้รับทราบความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคต่างๆ แล้ว จะได้นำไปปรึกษาหารือและช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :