ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอดงหลวง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

(12 พ.ค.65) นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (วันวิสาขบูชา) และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ / ปลูกป่า ต้นรวงผึ้ง 3 ต้น ต้นพะยูง 200 ต้น ต้นมะค่าโมง 80 ต้น ต้นไผ่ 20 ต้น รวม 303 ต้น พื้นที่จำนวน 2 ไร่ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองแฝก) มีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสา 904 ประมาณ 100 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :