วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารอบรมการผลิตการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

วันนี้ ( 13 พ.ค. 65 ) นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิด อบรมการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาการใช้สื่อการเรียน การสอน ออนไลน์ ให้กับครูผู้สอน งานสื่อการเรียน การสอน และฝ่ายวิชาการ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันและนำวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการเรียนการสอนมากขึ้น

นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กล่าวว่า ทุกวันนี้ โลกออนไลน์ได้พัฒนาไปไกลมาก การสื่อสารออนไลน์จึงกลายเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น ดังจะเห็นได้จากทุกๆ วันเราจำเป็นต้องมีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือส่งก็ตาม เพราะสามารถทำให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวก รวดเร็วและได้ง่าย

หากนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอน ก็จะทำให้ นักเรียน ได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การเรียน การสอน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีทั้งสื่อโซเซียล วิดีโออนไลน์ และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังสื่ออื่น ๆ เข่น Youtube, MSN, เป็นต้น ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในการอบรมครั้งนี้ ให้ครูผู้สอน มีความรู้ มีทักษะในการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และสามารถใช้เครื่องมือสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ได้ไม่น้อยกว่า 80% ก่อนนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :