จ.มุกดาหาร นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10 เปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้ ( 13 ต.ค.64) เวลา 09.15 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพ ที่ 10 ได้ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ประวิทย์ ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ให้การต้อนรับ

จากนั้น เวลา 11.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีน Covid -19 ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ซึ่งออกให้บริการวัคซีน พระราชทาน ซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 เป้าหมายจำนวน 369 คน ณ โรงเรียนอุดมวิทย์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ และฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือ 50 ล้านคน ภายในปี 2564 เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดประเทศต่อไป

สำหรับ จังหวัดมุกดาหาร มีประชากรประมาณ 350,000 คน ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร หรือเป้าหมายที่จังหวัดตั้งไว้จำนวน 241,000 คน ขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 43 ของเป้าหมายทั้งจังหวัด และในการฉีดวัคซีนของจังหวัดมุกดาหารในวันนี้มีพร้อมกันทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 87 จุด มีทั้งกลุ่มผู้เปราะบาง อายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงมีครรภ์ พระภิกษุ สามเณร นักเรียน อายุ 12-18 ปี และ ประชาชนทั่วไปรวม 15,857 คน

โดยแยกเป็นอำเภอเมืองมุกดาหารจำนวน 6,362 คน อำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน 1,469 คน อำเภอ ดอนตาล 2,683 คน อำเภอ ดงหลวง 1,720 คน อำเภอคำชะอี 1,500 คน อำเภอหว้านใหญ่ 925 คน และอำเภอหนองสูง 1,198 คน โดยวัคซีนที่ฉีดมี ซิโนแว็ค 8,303 โด้ส ไฟเซอร์ 6,000 โด้ส แอสตร้าเซนเนก้า 1,185 โด้ส และซิโนฟาร์ม 369 โด้ส


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :