กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร รับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 พร้อมสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารรักษาราชการแทนผู้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรน กับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เพื่อรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 ที่มีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในการประชุม

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดมุกดาหารภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมว่า ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ส่วนกรณีพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก”นั้นทำให้มีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อภาคการเกษตรและไม่ส่งผลกระทบด้านอุทกภัย

อย่างไรก็ตาม จังหวัดมุกดาหารได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดมุกดาหาร ปี 2564 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดมุกดาหารขึ้น พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ติดตั้งเครื่องระบายน้ำ เครื่องมือ เครื่องกล และจัดเรือท้องแบนประจำพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทุกแห่ง หากประชาชนต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 042 633101 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :