จังหวัดมุกดาหารฉีดวัคซีนพระราชทานเข้มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป นักบวช ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียงรวมกว่า 1,000 ราย

วันนี้ (8ต.ค.64) ที่หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร เวลา 08.00-16.30 น. โรงพยาบาลมุกดาหาร โดยแพทย์หญิง กันตินันท์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลมุกดาหาร และหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ได้ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจาก จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อฉีดให้กับผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง พระ นักบวช และประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน รวมถึงแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 5,000 โด้ส กลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,500 คน

หลังจากเข็มแรกได้ฉีดวัคซีนพระราชทานไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน จำนวน 1,087 คน โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนั้น หน่วยแพทย์ พอ.สว.มุกดาหาร ยังได้ลงพื้นที่ ไปฉีดวัคซีน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ไม่สามารถออกมารับฉีดวัคซีนได้ ตามบ้าน และที่อยู่อาศัย ในหมู่บ้าน ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และใกล้เคียง แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถไปรับบริการฉีดวัคซีน โควิด – 19 ตามที่จุดนัดหมายได้

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับวัคซีนให้มากที่สุด หรือตามเป้าหมายของจังหวัดที่ตั้งไว้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ก่อสิ้นปี 2564 ตามประกาศของรัฐบาลที่ได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศในลำดับต่อไป

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีประชาชากรประมาณ 350,000 คน ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด ประมาณ 241,000 คน ปัจจุบันได้ฉีดวัคซีน โควิต – 19 เข็มแรกไปแล้วกว่า 120,000 คน คิดเป็นร้อยละ 49 ของเป้าหมาย 241,000 คน หรือร้อยละ 34 ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :