สถาบันพระบรมราชชนก, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร กับบริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ทำ MOU ปลูกกัญชง/กัญชาและหยอดเมล็ดเพาะกล้ากัญชงต้นแรกของจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน เวลา 14.00 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการปลูกกัญชา ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว) และสถาบันอาหาร( อว) กับบบริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด และกิจกรรม “ปฐมฤกษ์แห่งกัญชงลงเมืองมุก” โดยการหยอดเมล็ดเพาะกล้ากัญชงต้นแรกของจังหวัดมุกดาหาร อันเป็นการเบิกทางกัญชง สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร ที่ฟาร์มอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมเปิดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและคณะสื่อมวลชนเข้าชมกรรมวิธีการเตรียมการผลิตภายในบริเวณฟาร์ม

ทั้งนี้เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ควบคุมคุณภาพผลผลิตจากการปลูกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและกัญชง ของจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเกิดการสร้างรายได้ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด มีการพัฒนาเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน วิสาหกิจและระดับอุตสาหกรรม รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิจัย การวิเคราะห์ทดสอบ และการควบคุมคุณภาพผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตร่วมกัน

บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร จังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่งปลูก สกัด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มาตรฐาน GMP สำหรับอุตสาหกรรมยา, เครื่องสำอางค์,เครื่องดื่ม,อาหารเสริม,และอื่นๆ จากกัญชง ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้งลำต้น ช่อดอก เมล็ด ใบ เปลือก ลำต้น ราก เช่น ช่อดอก ใช้เป็นยาแผนปัจจุบัน หรือ ยาแผนไทย เมล็ดกัญชง ใช้ทำอาหาร น้ำมัน และ เครื่องสำอาง ใบจริง ใบพัด ใช้เป็นสมุนไพร อาหาร และ เครื่องสำอาง เปลือก ลำต้น เส้นใย ใช้ทำเครื่องสำอาง ครีมขัดผิว สบู่ แชมพู ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รากใช้ทำเครื่องสำอาง เป็นต้น

ทั้งนี้ เกษตรกรหรือประชาชนที่จะสามารถดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกัญชาได้นั้นปัจจุบันได้รับอนุญาตเฉพาะในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องเท่านั้น โดยยังต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาด้วยจึงจะสามารถดำเนินการได้


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :