จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ป่วยไวรัสโควิดเพิ่ม 3 ราย รักษาหาย 14 ราย กำลังรักษา 91 ราย

จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ป่วยไวรัสโควิดเพิ่ม 3 ราย ผู้ป่วยสะสมรวม 2,000 ราย รักษาหายเพิ่ม 14 ราย รักษาหายสะสม 1,914 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 81 รายลดลงตามลำดับ

วันนี้ ( 20 ก.ย.64) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร ได้รายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 จากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหาร ของผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ต้องสงสัย (PUI) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน ผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยแยกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวัด 2 ราย ติดเชื่อจากนอกจังหวัดพื้นที่เสี่ยง จ.ชลบุรี 1 ราย

รวมผู้ป่วยระลอกใหม่ (1 เม.ย.- 20 กันยายน ) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2,000 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัดสะสม 220 ราย ติดเชื้อนอกจังหวัดสะสม 1,780 ราย รักษาหายเพิ่ม 14 ราย รักษาหายสะสม 1,914 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 81 ราย แยกเป็น โรงพยาบาลมุกดาหารและโรงพยาบาลชุมชน 6 แห่งจำนวน 52 ราย โรงพยาบาลสนาม 29 ราย ลดลงตามลำดับ แยกเป็นผู้ป่วยระดับ 1 ไม่มีอาการ 14 ราย ระดับ 2 มีอาการเล็กน้อย จำนวน 26 ราย ระดับ 3 ปอดอักเสบ/มีอาการและภาวะเสี่ยง จำนวน 29 ราย และระดับ 4 ปอดอักเสบและภาวะพร่องออกซิเจน จำนวน 12 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม สะสมมีผู้เสียชีวิต 5 ราย ไม่มีผู้ขึ้นทะเบียนรอกลับมารักษาที่จังหวัดมุกดาหาร

ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ปัจจุบันฉีดไปแล้วจำนวน 102,203 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 และในระหว่างวันที่ 20-23 กันยายนนี้ โรงพยาบาลมุกดาหาร ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 Astra Zenega แก่ประชาชน ณ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร เวลา 08.00-16.30 น.และผู้ต้องการฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 1 สามารถเข้ารับวัคซีนได้ในสถานที่ดังกล่าว ก่อนที่จะรับวัคซีนเข็มที่ 2 Astra Zenega ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :