จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ป่วยไวรัสโควิดเพิ่มจากนอกจังหวัด 3 ราย รักษาหาย 9 ราย กำลังรักษา 94 ราย

จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ป่วยไวรัสโควิดเพิ่มจากนอกจังหวัด 3 ราย ผู้ป่วยสะสมรวม 1,997ราย รักษาหายเพิ่ม 9 ราย รักษาหายสะสม 1,898 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 94 รายลดลงตามลำดับ

วันนี้ ( 19 ก.ย.64) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร ได้รายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2564 จากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหาร ของผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ต้องสงสัย (PUI) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน ผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 ราย โดยผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกจังหวัด แยกเป็น อำเภอเมือง 2 รายติดเชื้อจาก จ.นนทบุรี อายุ 4 ,53 ปี อำเภอนิคมคำสร้อย 1 รายติดเชื้อมาจาก จ.สมุทรปราการอายุ 24 ปี

รวมผู้ป่วยระลอกใหม่ (1 เม.ย.- 19 กันยายน ) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1,997 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัดสะสม 218 ราย ติดเชื้อนอกจังหวัดสะสม 1,779 ราย รักษาหายเพิ่ม 9 ราย รักษาหายสะสม 1,898 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 94 ราย แยกเป็น โรงพยาบาลมุกดาหารและโรงพยาบาลชุมชน 6 แห่งจำนวน 60 ราย โรงพยาบาลสนาม 34 ราย ลดลงตามลำดับ แยกเป็นผู้ป่วยระดับ 1 ไม่มีอาการ 10 ราย ระดับ 2 มีอาการเล็กน้อย จำนวน 31 ราย ระดับ 3 ปอดอักเสบ/มีอาการและภาวะเสี่ยง จำนวน 21 ราย และระดับ 4 ปอดอักเสบและภาวะพร่องออกซิเจน จำนวน 12 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม สะสมมีผู้เสียชีวิต 5 ราย ไม่มีผู้ขึ้นทะเบียนรอกลับมารักษาที่จังหวัดมุกดาหาร

ส่วนการฉีดวัคซีนของจังหวัดมุกดาหาร มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วจำนวนกว่า 95,000 คิดเป็นร้อยละ 39.35 ของประชากรเป้าหมาย 241,908 คน จากจำนวนประชากรทั้งจังหวัด ประมาณ 350,000 คน โดยภายในเดือน กันยายน นี้จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป และกลุ่มเปราะบาง 608 หรือผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยระหว่างวันที่ 20-23 กันยายนนี้จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 Astra Zenega ณ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร เวลา 08.00-16.30 น.และผู้ต้องการฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 1 สามารถเข้ารับวัคซีนได้ในสถานที่ดังกล่าว ก่อนที่จะรับวัคซีนเข็มที่ 2 Astra Zenega ตามระยะที่กำหนดและนัดหมายต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :