เทศบาลเมืองมุกดาหารสั่งให้กองสาธารณสุขฯ ร่วม ฝ่ายป้องกันฯฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19ในพื้นที่ชุมชนตาดแคน หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อ

วันนี้ ( 9 ก.ย.64) เวลา13.30 น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้สั่งการให้ จนท.กองสาธารณสุข ร่วม ฝ่ายป้องกัน เทศบาลเมืองมุกดาหาร นำเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนตาดแคน 2 ชุมชนตาดแคน3 ซอยตาดแคน11และซอยตาดแคน22 หลังตรวจพบมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร้านขายขนมจีน และร้านค้าข้างเคียง รวมถึงกลุ่มผู้ไปรับประทานที่ร้านดังกล่าวรวมจำนวน 8 ราย และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกตาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร และเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกกับกลุ่มเสี่ยงผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยในชุมชนตาดแคนและใกล้เคียง ด้วยชุดตรวจ ATK และ swab เก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน 420 คน เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ผลเป็นลบไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ทั้งนี้เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชน ในชุมชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงนั้นต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :