เกษตรจังหวัดมุกดาหารเดินหน้าส่งเสริมการดำเนินงาน Young Smart Farmer (YSF) ตามนโนบาย BCG Model

เกษตรจังหวัดมุกดาหารเดินหน้าส่งเสริมการดำเนินงาน Young Smart Farmer (YSF) ตามนโนบาย BCG Model 

     นายสังการ เมืองมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวธมกร ไชยบุบผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer จังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี จัดงานสัญจรเครือข่าย Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 13 ณ พื้นที่ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกษตรระหว่าง YSF ด้วยกันในกิจกรรม "การบริหารจัดการสวนหน่อไม้ฝรั่ง สลัด พริก กวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี" ณ ต๋อมแต๋มฟาร์ม โดย นางสาวบุษยะกานต์ ศรีเฉลียว (YSF ปี 2563) และกิจกรรม "การบริหารจัดการสวนกล้วยน้ำว้า การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกบ" ณ สวนนาปู่แพงตา โดย นางสาวพรหมภัสสร์ เสนาพันธ์ (YSF ปี 2565)  โดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่  ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่ Young Smart Farmer จังหวัดมุกดาหารด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar