กกต.มุกดาหาร เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้ง ส.ส.ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.

 กกต.มุกดาหาร เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้ง ส.ส.ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.
      วันนี้ ( 31 มีนาคม 2566 ) ที่โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร นายจักรินทร์ ชาลีพุทธิพงษ์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่การเงิน สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร จึงจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มดังกล่าว มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงบทบาทหน้าที่ และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย ผู้เข้าประชุมชี้แจงในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้
     สำหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 นี้ เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีพระบรมราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 และคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ประกาศให้กำหนดให้วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดสถานที่รับสมัคร เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2  ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร ข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar