เทศบาลตำบลหนองแคน จัดกิจกกรมปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ประจำปี 2566 เน้นสร้างความตรหะหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดฝุ่น PM 2.5

เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จัดกิจกรรม "ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน" ประจำปี 2566 เน้นสร้างความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดฝุ่น pM 2.5
                นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแคน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ตามที่เทศบาลตำบลหนองแคน จัดขึ้น เนื่องจาก ปัจจุบันกระแสนิยมในการปั่นจักรยานกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นตลอดเวลา เห็นได้จากจำนวนนักปั่นและชมรมต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งการปั่นจักรยานยังเป็นการลดการใช้พลังงานน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกด้วย กิจกรรมปั่นจักรยานจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบใหม่โดยใช้จักรยาน และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เทศบาลตำบลหนองแคน  นอกจากนั้นนังเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดมลพิษ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 โดยมีกิจกรรมปั่น 2 แบบ คือปั่นจักรยานท่องเที่ยววิถีชุมชน (Touring) และ การแข่งขันจักรยานทางไกล(Racing) มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า 400 คน
               


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar