ป้องกันภัยโควิด-19 ระบาดรอบใหม่

     สถานการณ์โรคโควิด 19 เริ่มต้นการระบาดครั้งใหม่มีลักษณะเป็น Small wave หลังจากการปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
     ผู้ป่วยอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต เป็นผู้ที่ไม่รับวัคซีนโควิด 19 และไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 
     คำแนะนำ
     1.ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนควรงดออกจากบ้าน 
     2.สมาชิกในครอบครัวที่เป็นกลุ่มวัยทำงาน มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อนอกบ้าน ให้งดใกล้ชิดผู้สูงอายุ 
     3.กลุ่ม 608 ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 ทั้งเข็มแรกหรือเข็มกระตุ้น
     4.เด็กตั้งแต่6เดือนขึ้นไป ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19
 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม