ครม.เห็นชอบขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซล ลิตรละ 5 บาท ต่อไปอีก 2 เดือน ถึง 20 มกราคม 2566

          ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 21 พ.ย.2565- 20 ม.ค.2566 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ
ภายใต้สถานการณ์ราคาพลังงานที่ยังคงผันผวนทั่วโลก  ทั้งนี้ จากสถานการณ์ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ กรมสรรพสามิตได้มีการขยายมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และภาคธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา โดยมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2565 
แต่ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าน้ำมัน ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศยังสูงอยู่จนกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนและภาคธุรกิจ
         กรมสรรพสามิตจึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้มาตรการทางภาษีไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อช่วยไม่ให้ราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจภาพรวม ด้วยน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนของการผลิตและการขนส่งของทุกภาคอุตสาหกรรม
 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม