กรมการขนทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ปี 2566

** สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่า กรมการขนส่งทางบก กำหนดเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2565  ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนเท่านั้น  โดยสามารถยื่นแบบคำขอ ได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4261-3029 หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8888 หรือ Call center 1584 หรือทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar