การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566

          เทศบาลเมืองมุกดาหาร ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และมีหน้าที่ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566  ติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร เริ่มตั้งแต่ได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ในวันเวลาราชการและช่วงพักกลางวัน  หากไม่ชำระภายในกำหนด ต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีที่ค้างชำระตามมาตรา 68 และเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน ของภาษีที่ค้างชำระ ตามมาตรา 70 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานพัฒนารายได้ โทร.0-4261-1227 ต่อ 104 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar