จังหวัดมุกดาหารคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2565 จังหวัดมุกดาหาร โดยคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 จังหวัดมุกดาหาร กำหนดลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละอำเภอ หลังได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัด เพื่อทำการคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการฯ ในระดับจังหวัด หลังจากได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนราชการต่างที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เช่นสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

โดยวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30 น. ที่บ้านดอนตาล หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาล 13.30 น. บ้านน้อยนาตะแบงหมู่ที่ 11 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30 น. บ้านโพนไฮหมู่ที่ 3 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง เวลา 13:30 น. บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำเที่ยงอำเภอ คำชะอี

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30 น. บ้านหนองโอ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง เวลา 13:30 น. บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย

โดยหมู่บ้านที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่หมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน / คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง โดยกรมการปกครองจะจัดพิธีมอบรางวัลอย่างสมเกียรติในวัน ที่ 9 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2566


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :