เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

วันนี้ (24 พ.ค.65 ) เวลา 09.00 น. ดาบตำรวจวิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจำปี 2565 ซึ่งเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น ณ อาคารงานป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีนายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัด ทำหมัน การสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง และได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสัตวแพทย์เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นพาหะของโรค ป้องกันการติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าของสัตว์เลี้ยงตระหนักถึงความสำคัญ รับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจากประเทศไทย ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้า ยังเป็นโรคที่อันตราย เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาหายให้หายได้ผู้ป่วยทุกรายต้องเสียชีวิต แต่สามารถป้องกันได้ โดยการไม่ให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัข แมว ที่ติดเชื้อ กัดหรือข่วน เพราะจะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ ถูกกัด ถูกข่วนได้ หรือหากถูกสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดรีบฉีดวัคซีนป้องกัน โดยไม่ต้องรอให้สุนัข หรือสัตว์ที่กัดแสดงอาการ หรือตายก่อน วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยง ไม่เข้าไปใกล้ หรือเล่นกับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ไม่เข้าไปแหย่สัตว์หรือทำร้ายสัตว์เพื่อความสนุกสนาน และควรนำสุนัข หรือแมว ที่เลี้ยงไปรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :