ชุมชนคุณธรรมบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประกวดแข่งขันเพื่อเป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “ท่องเที่ยวชุมชน ยลวิธี” ระดับประเทศ ประจำปี 2565

วันนี้(20 พ.ค. 2565) เวลา 10.00 น. นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านภู ร่วมประกวดการแข่งขัน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “ท่องเที่ยวชุมชน ยลวิธี” ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบการสื่อสารทางไกลโปรแกรม Zoom Video Conferencing ให้คณะกรรมการได้รับชมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านภู ณ ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

การนำเสนอ ได้เล่าผ่านมุมมองนักท่องเที่ยว สลับกับการบรรยาย เริ่มตั้งแต่กิจกรรมการเรียงแถวต้อนรับคล้องมาลัย การฟ้อนรำของชาวภูไทมุกดาหาร พิธีการรำบายศรีสู่ขวัญ กรรมวิธีการทอผ้าฝ้าย กิจกรรมเดินป่า เช่าจักรยานเยี่ยมชมชุมชน บริการมัคคุเทศก์น้อยแนะนำท่องเที่ยว สุดท้ายชิมอาหารพื้นบ้านตัวอย่างเช่น อ่อมหวายใส่ไก่บ้าน แกงผักหวาน และแกงกะบั้ง เป็นต้น หลังจากนั้น มีการตอบคำถามกรรมการ เป็นอันสิ้นสุดขั้นการแข่งขันรอบแรก หากได้รับการคัดเลือกผ่านรอบ 15 ชุมชน ยังต้องเข้ารับการแข่งขันอีกครั้ง เพื่อให้เหลือเพียงแค่ 10 ชุมชน และจะได้รับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “ท่องเที่ยวชุมชน ยลวิธี” ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ชุมชนคุณธรรมบ้านภู เป็นชาวชาวผู้ไทย หมู่บ้านที่มีทิวทัศน์ภูเขาล้อมรอบ สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ผืนป่าพื้นดินอุดมสมบูรณ์ ภูเขาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร การทำนาปลูกข้าวเหนียวเป็นหลักไว้รับประทาน วิถีชีวิตแบบพอเพียง การแต่งกายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน คือ ผู้หญิงนุ่งซิ่นทิว ใส่เสื้อเย็บมือย้อมคราม แถบชายขอบแดง ห่มผ้าสไบพาดไหล่ซ้าย ผู้ชายนุ่งโสร่งไหม หรือฝ้าย สวมเสื้อเย็บมือย้อมครามหรือใช้สีกรมท่าหรือดำ ปักลวดลายต่าง ๆ ด้วยมือแม่บ้านสวยงาม ใช้ผ้าขาวม้าหรือผ้าสไบมัดเอว ชุมชนบ้านภูจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยือนเข้ามาท่องเที่ยว ศึกษาวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอ


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :