จังหวัดมุกดาหารเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก 12 - 18 ปีก่อนกลับมาเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต้นเดือน พ.ย.นี้

จังหวัดมุกดาหารเร่งฉีดวัคซีนในเด็ก 12 - 18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิต จากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนกลับมาเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต้นเดือน พ.ย.นี้

นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ตามความห่วงใยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม พร้อมชูมาตรการ Sandbox ลดความเสี่ยงของโควิด-19 ที่โรงเรียน โดยเริ่มKick off ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เบื้องต้นมีผู้ปกครองแจ้งความจำนงให้บุตรหลานฉีดวัคซีน เป็นจำนวน 3.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 70 ของนักเรียนที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ประมาณ 5 ล้านคน โดยมีการจัดสรรวัคซีนให้กับทุกจังหวัด ได้ฉีดภายในเดือนตุลาคมนี้ สำหรับเด็กอยู่นอกระบบการศึกษา และโฮมสคูล สามารถเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลที่รักษาประจำหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนให้แก่เด็กจะเป็นไปตามความยินยอมของนักเรียนและผู้ปกครอง ไม่เป็นการบังคับ

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร โดยโรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 อำเภอ ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 12 - 18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ตามโรงเรียน อำเภอต่าง ๆ จำนวน 33 แห่ง อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม เป็นต้นมา ตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ในรอบแรก ระหว่างวันที่ 4-17 ตุลาคม จำนวน 6,120 โดส ได้ดำเนินการฉีดให้กับนักเรียนโรงเรียนรอบนอกไปแล้ว 18 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 1,524 คน ยังเหลือ 15 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 4,122 คน ทั้งหมดอยู่ในเขตตัวเมืองมุกดาหาร และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จะเริ่มดำเนินการฉีดในวันที่ 13 ตุลาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ณ หอประชุม 250 มุกดาหาร จำนวน 3,570 คน มากที่สุดได้แก่โรงเรียนมุกดาหาร จำนวน 1,170 คน รองลงมาได้แก่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 846 คน โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน จำนวน 294 คน โรงเรียนมุกดาลัย จำนวน 204 คน ส่วนในช่วงบ่ายไปที่โรงเรียนมุกดาวิทยานุกร จำนวน 552 คน

ทั้งนี้โดยจะฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนแล้วเสร็จ ภายในเดือน ตุลาคม นี้ ก่อนกลับมาเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต้นเดือน พ.ย.นี้

.


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :