อำเภอดงหลวง มอบบ้านปันสุข มุกดาหารไม่ทิ้งกัน แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ด้านที่อยู่อาศัยจำนวน 3 รายที่ตำบลพังแดง

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่ ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จำนวน 3 ราย หลังจากที่อำเภอดงหลวงโดยภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้บริจาคเงิน สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน ในการก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าแรงจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ และนอกจากนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารสนับสนุนเงินในการก่อสร้างหลังละ 10,000 บาท โดยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว มูลค่าไม่ต่ำกว่าหลังละ 120,000 บาท

นายชาคริต ซุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง กล่าวว่า บ้านปันสุข มุกดาหารไม่ทิ้งกันที่มอบให้กับผู้ประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอดงหลวงมี 6 หลัง โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ได้มอบไปแล้ว 2 หลัง โดยนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และครั้งนี้ 3 หลัง ประกอบด้วย นายใบ เชื้อคำฮด บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 5 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง นายโส เชื้อคำฮด บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง และนายจักรวัติ เชื้อคำฮด บ้านเลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง ส่วนที่เหลือ 1 หลังอยู่ระหว่างดำเนินการและจะให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :