กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ พมจ.จังหวัดมุกดาหาร และ กศน.จังหวัดมุกดาหารมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

( 23 ก.ย.64) เวลา 13.30 พันเอก วิระ สอนถม รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร ( กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท)) เป็นประธาน ในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

พันเอก วิระ สอนถม รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่มอบให้กับเกษตรกรและประชาชนครั้งนี้ มี 10 ชนิด ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ ฟักทอง พริกขี้หนูพื้นบ้าน ถั่วพู น้ำเต้า บวบหอม กะเพรา มะเขือยาว มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 และ ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 พร้อมได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาให้ความรู้ในเรื่องการเพาะเมล็ดพันธุ์ การดูแลรักษา การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

โดยมีตัวแทนเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่คัดเลือกโดยพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร จาก 7 อำเภอ 52 ตำบล ๆ ละ 1 คน เข้ารับมอบ ประกอบด้วย อ.เมืองมุกดาหาร 12 ตำบล, อ.คำชะอี 9 ตำบล , อ.นิคมคำสร้อย 9 ตำบล , อ.ดอนตาล 7 ตำบล , อ.หนองสูง 6 ตำบล, อ.ดงหลวง 6 ตำบล และ อ.หว้านใหญ่ 5 ตำบล

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชผักสายพันธุ์ที่ดี ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองสะสมไว้ปลูกในรุ่นต่อไป เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านอาหารให้กับชุมชนและสังคม และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไทยต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :