พช.มุกดาหารจัดงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”ปี 2564

วันนี้ ( 22 ก.ย.2564) เวลา 11.00 น. ที่นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลโครงการ "มหกรรมรวมพลคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 ของจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย โล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัด โล่รางวัล “สิงห์ทอง” เข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดได้ดำเนินโครงการดังกล่าว และจัดให้มีการประกวดในระดับจังหวัด

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ระดับจังหวัด ปี 2564 ได้รับโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ระดับจังหวัดมุกดาหารปี 2564 ได้แก่ บ้านคำบก หมู่ที่4 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

โล่รางวัล “สิงห์ทอง” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ประเภทชายและหญิงได้แก่ นายสมบูรณ์สมสวย ผู้นำ อช.ตำบลโนนยาง อ.หนองสูง และนางสาวปิยะรัตน์ อาจวิชัย ผู้นำ อช.ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง

โล่รางวัลสิงห์ทอง ประเภทกลุ่ม/องค์กร ที่เป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ร้านค้าชุมชนบ้านวังนอง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และโล่รางวัลสิงห์ทอง ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล โนนยาง อำเภอหนองสูง

ทั้งนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่เป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นแบยอย่างการดำเนินโครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข”แก่หมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :