ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบบ้านพักนักเรียน (บ้านดิน) จิตอาสารวมใจไทยดงหลวงให้กับโรงเรียนดงหลวงวิทยาสำหรับเป็นที่พักอาศัยของนักเรียนที่อยู่ห่างไกล

วันนี้ ( 16 ก.ย.64) เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบบ้านพักนักเรียน( บ้านดิน) จิตอาสารวมใจไทยดงหลวง ให้กับโรงเรียนดงหลวงวิทยา อำเภอดงหลวง หลังจากการก่อสร้างเสร็จ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของนักเรียน ที่มีบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนและมาเรียนเป็นประจำ โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง นายคนิม เบญมาตย์ ผอ.โรงเรียนดงหลวงวิทยา ครู ผู้ปกครอง ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าว

สำหรับ บ้านพักนักเรียน(บ้านดิน) จิตอาสารวมใจไทยดงหลวง เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียน ที่อยู่ห่างไกลโรงเรียน และต้องเดินทางไปกลับในแต่ละวัน เพื่อมาเรียนหนังสือด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง จะทำให้น้ำไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และเกิดผลเสียต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งหากมีที่พัก ที่อยู่อาศัยให้กับนักเรียน ได้มาโรงเรียนอย่างสะดวก ก็จะส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนดีขึ้น

จึงได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมอบหมายให้ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานดำเนินโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก นายคนิม เบญมาตย์ ผอ.โรงเรียนดงหลวงวิทยา ครู ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอดงหลวง ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการก่อสร้าง และสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าแรงงาน

นอกจากนั้นยังได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่ง จากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3 แสนบาท นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รวมถึง ครู นักเรียน สนับสนุนเงินจำนวน 150.000 บาท ในการจัดซื้อสุขภัณฑ์ของบ้านพัก นายคนิม เบญมาตย์ ผอ.โรงเรียนดงหลวงวิทยา 30,000 บาท นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวงและ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอดงหลวง 30,000 บาท เป็นต้น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เริ่มการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 6 เมษายน - 20 สิงหาคม 2564 รวมเวลา 4 เดือน 14 วัน จึงแล้วเสร็จ

บ้านพักนักเรียน(บ้านดิน) จิตอาสารวมใจไทยดงหลวง เป็นบ้านดิน ที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีความสวยงาม ภายในอากาศถ่ายเทสะดวก น่าอยู่น่าอาศัย นอกจากเป็นที่พักอาศัยของนักเรียน ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียน ในการเดินทางมาโรงเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :