มุกดาหารฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่ม 608 แล้วกว่าร้อยละ 36 และจะฉีดให้ได้ ร้อยละ 50 ภายในเดือนกันยายน นี้

( 16 ก.ย.64) นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวภายหลังการ การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 44/2564 ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ การฉีดวัคซีน โควิด – 19 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะให้มีผู้ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หรือ 50 ล้านคน ภายในปี 2564 ว่าสถานการณ์ทั่วไป มีผู้ป่วยลดลง ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่จังหวัด มารักษาที่ภูมิลำเนา รักษาหายสะสมเพิ่มขึ้น ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ล่าสุดมีผู้ป่วยเพิ่ม 4 ราย จากภายในจังหวัด 3 ราย นอกจังหวัด 1 ราย สะสมมีผู้ป่วย 1,987 ราย รักษาหายเพิ่ม 3 ราย สะสมรักษาหาย 1,857 ราย กำลังรักษา 125 ราย แยกเป็นไม่มีอาการ 9 ราย มีอาการเล็กน้อย จำนวน 41 ราย ปอดอักเสบ/มีอาการและภาวะเสี่ยง จำนวน 54 ราย และ ปอดอักเสบและภาวะพร่องออกซิเจน จำนวน 21 ราย

ส่วนการฉีดวัคซีนของจังหวัดมุกดาหาร มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วจำนวนกว่า 95,000 คิดเป็นร้อยละ 39.35 ของประชากรเป้าหมาย 241,908 คน หรือร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด ประมาณ 350,000 คน

โดยอำเภอเมืองฉีดได้สูงสุด ร้อยะละ 47.64 อำเภอหนองสูงร้อยละ 41.96 อำเภอดอนตาล ร้อยละ 40.31 อำเภอหว้านใหญ่ ร้อยละ 36.92 อำเภอคำชะอี ร้อยละ 36.36 นิคมคำสร้อย ร้อยละ 33.67 และอำเภอดงหลวงร้อยละ 22.63

ส่วนประชาชนในกลุ่ม 608 คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ เป้าหมายจำนวน 78,512 คน ฉีดวัคซีนไปแล้ว 30,887 คน คิดเป็นร้อยละ 36.81 ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายออกมาฉีดวัคซีนให้มากที่สุดตามจุดที่โรงพยาบาลนัดหมาย และให้โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ร่วมกับ รพ.สต. ออกให้บริการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนถึงชุมชน หมู่บ้าน ตำบล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง โดยมีเป้าหมายในเดือน กันยายน นี้ ต้องฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนเป้าเหมาย พร้อมได้เชิญชวนประชาชน ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้ไปรับบริการได้จากหน่วยเคลื่อนที่ ที่ออกให้บริการตามจุดนัดหมายในพื้นที่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :