โรงพยาบาลมุกดาหารเปิดศูนย์บริการเชิงรุกตรวจ PCR เชื้อโควิด-19 แบบเบ็ดเสร็จที่สะพานมิตรภาพ 2

วันนี้ ( 13 ก.ย.64) เวลา 13.30 น. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นระธานเปิดศูนย์บริการตรวจ PCR เชื้อโควิด-19 แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) สำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารหน่วยกักกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต โดยมี นายแพททย์ พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผอ.โรงพยาบาลมุกดาหาร นายสนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง หัวหน้าส่วน ร่วมในพิธี
น.พ.พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวว่า ศูนย์บริการเชิงรุกตรวจ PC R เชื้อโควิด-19 แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โรงพยาบาลมุกดาหาร จัดตั้งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า พนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่ต้องไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ซึ่งจะทำให้เกิดความแออัด และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อเนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมาก ตลอดจน
ทั้งนี้ โดยเปิดให้บริการวันละ 2 รอบ ๆ เช้า เวลา 08.00 – 11.00 น. ทราบผลการตรวจในเวลา 16.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. ทราบผลตรวจในช่วงเช้าของวันถัดไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :