ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง พลตำรวจตรี สรรธาน อินทรจักร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครและ พันตำรวจเอก ชัชชัย วงค์สุนะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง พลตำรวจตรี สรรธาน อินทรจักร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครและ พันตำรวจเอก ชัชชัย วงค์สุนะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 10 ก.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เปิดเผย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 123 นายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 273 นาย ในตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จนถึง ผู้บังคับการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ยกเว้นลำดับที่ 169 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจมีดังนี้
-พลตํารวจโท รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
-พลตํารวจโท สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
-พลตํารวจโท สราวุฒิ การพานิช รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ 5) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
-พลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 4) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
-พลตํารวจโทต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
-พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
-พลตํารวจโท กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 8 ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
-พลตํารวจตรี จิรภพ ภูริเดช รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ในลำดับที่ 163 พลตำรวจตรี สรรธาน อินทรจักร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
และ พันตำรวจเอก ชัชชัย วงค์สุนะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :