ปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตามการขับเคลื่อนงานบริการสุขภาพในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตามการขับเคลื่อนงานบริการสุขภาพในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
          วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศและอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพจังหวัดมุกดาหารปี 2566 โดยมีนายวรญาณบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวต้อนรับณโรงแรมพลอยพาเลซจังหวัดมุกดาหาร
          นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญโดยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด และการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพจังหวัดมุกดาหารมีความสำคัญสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและประเทศ  สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมจากกลุ่มรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจำนวน 47 คนกลุ่มผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดมุกดาหาร 75 คนโดยใช้ระยะเวลาในการอบรมระหว่างวันที่ 22 ถึง 24 มีนาคมนี้เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเทศ คือ “ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยังยืน” 
          จากนั้น เดินทางไปยังหอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร เปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2566 ณ หอประชุม 250 ปีจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น อสม.จำนวน 370 คน
          นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น จำนวน 20 รางวัล พร้อมทั้งกล่าว แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นและชื่นชมถึงความเสียสละของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้อุทิศตน เข้ามาร่วมช่วยดูแลสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคให้กับประชาชน ซึ่ง อสม.ทำหน้าที่เป็นหมอคนที่ 1 ในการแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี
          จากนั้นตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมี พญ.กันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผอ.รพ.มุกดาหาร พร้อมด้วยนายแพทย์ มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะแพทย์ พญาบาลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร   ส่วนในช่วงบ่าย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการและผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิด อาคารผู้ป่วยพิเศษ “หลวงปู่แสน ฐานังกะโร “โรงพยาบาลหนองสูง ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยพิเศษ 16 เตียงได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขปี 2562 จำนวน 11,200,000 บาทก่อสร้างเสร็จในปี 2563 มีเฉพาะอาคารยังไม่มีอุปกรณ์การแพทย์และครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพียงพอที่ จะเปิดให้บริการเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในอำเภอได้รับงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวน้อยจึงเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยหลวงปู่แสน ฐานังกะโร วัดป่าภูกะโล้น ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี ได้มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนจัดหาครุภันฑ์ที่จำเป็น และอีกส่วนหนึ่งจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหนองสูง (พชอ.หนองสูง) ซึ่งในช่วงโควิดใช้เป็นตึกรักษาผู้ป่วยโควิด -19 และปัจจุบันได้เปิดให้บริการรับผู้ป่วยเข้ารักษา ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งในขณะที่หลวงปู่แสน ฐานังกะโร ยังมีชีวิตอยู่ ท่านเมตตาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอยู่เสมอ ทางโรงพยาบาลหนองสูงจึงตั้งชื่ออาคารผู้ป่วยพิเศษหลังนี้ว่า อาคารผู้ป่วยพิเศษ “หลวงปู่แสน ฐานังกะโร” และในโอกาสนี้ยังได้เปิดคลีนิคผู้สูงอายุโรงพยาบาลหนองสูง อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar