กศน.จังหวัดมุกดาหาร สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ตำบลนิคมคำสร้อย

กศน.จังหวัดมุกดาหาร สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ตำบลนิคมคำสร้อย
          (30 พ.ย.65)  นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้อำนายการ กศน. คณะครู อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน เพื่อให้ครู นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ วิธีการเกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบเกษตรธรรมชาติ 
          นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มาลงแขกเกี่ยวข้าวของที่นาของ พ่อใหญ่ ทอง คูณเมือง ที่ตำบลนิคมสร้อย พร้อมด้วย ผอ. กศน. นักศึกษา กศน. และครู กศน. ซึ่งเป็นในส่วนของกิจกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ที่สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้หน่วยงานสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  การลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ซึ่งทุกวันนี้ค่อนข้างจะหายากในการร่วมแรงร่วมใจกันมาลงแขกเกี่ยวข้าว แต่ว่าทางสำนักงาน กศน. เมืองมุกดาหาร ได้นำนักศึกษา ครู บุคลากร มาลงเกี่ยวข้าว ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยพี่น้องเกษตร โดยเฉพาะ 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ปรากฏว่ามีฝนตก ทำให้ชาวนาเดือดร้อน ทำให้เปียกชื้นข้าวได้ราคาตกต่ำ
          ทางสำนักงาน กศน. ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านตรีนุช เทียนทอง มีนโยบายว่าในส่วนที่จะร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยต่าง ๆ สามารถที่จะไปช่วยกันได้อย่างดียิ่ง เป็นสิ่งที่ดี จึงได้เกิดโครงการลงแขกเกี่ยวข้าว โดยช่วยกันกับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลนิคมคำสร้อย   สำหรับพื้นที่ในลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นพื้นที่ทำนา ของนายทอง คูณเมือง ราษฎรในตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 6 ไร่ 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar