จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย“วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ
ห้วยสิงห์
          (1 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่าจิตอาสา ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ร่วมทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร 
          เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  โดยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมี ด้วยทศพิธราชธรรม และประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็น ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่า จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม วันจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทยฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :