พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดมุกดาหาร

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดมุกดาหาร
           
ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหาร
จัดการน้ำ ตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร
          ในเวลา 10.30 น. รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมอมนโยบาย ณ ห้องประชุม
แก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมจากนั้น ช่วงบ่าย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลและสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ณ บ้านนาดี หมู่ 8 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหารคะแนนโหวต :