จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2565

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2565
          วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 จังหวัดศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง  เมฆฉิม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.มห. ครั้งที่ 10/2565  ซึ่งได้มีการสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ภายนอกประเทศ ด้านเมียนมาร์และลาว เป็นประเทศในอาเซียนที่ถูกสหรัฐอเมริกาจัดเข้ากลุ่มประเทศทางผ่านและต้นทางการผลิตยาเสพติด ซึ่งมีการผลิตยาเสพติดในรัฐฉาน ของเมียนมาร์ ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ พบการเคลื่อนย้ายสารเคมีจากจีนเข้าไปที่รัฐฉานใต้ เช่นเดียวกันกับชายแดนอินเดีย-เมียนมาร์ มีการตรวจยึดซูโดอีเฟดีน สารตั้งต้นของเมทแอมเฟตามีน 1.3 ล้านเม็ด รวมทั้งล่าสุดมีการตรวจยึดคีตามีน 225 กิโลกรัมที่ท่าเรือเมืองจีนหลงสาธารณรัฐจีนไต้หวัน ซึ่งมาจากประเทศไทยรายการสืบสวนขยายผลพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชาวอินเดียและปากีสถานที่เคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทย ส่วนโดยรอบประเทศเพื่อนบ้าน สปปลาวจับกุม 3 คดี หยุดยาบ้า 3.5 ล้านเม็ดและคีตามีน 66 กิโลกรัมที่แขวงบ่อแก้ว และอีกคดีจับกุมผู้ต้องหาชาวลาว 25 คน ที่เมืองไกรสรพรหมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ตรงข้ามบ้านท่าไค้ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตัวผู้ต้องหาให้การว่าลักลอบลำเลียงมาส่งให้กับผู้รับฝั่งประเทศไทย โดยสถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของประเทศไทย จากการระดมสรรพกำลังเข้าสกัดกั้นปราบปรามส่งผลให้การลักลอบนำเข้ายาเสพติดบริเวณแนวชายแดนโดยเฉพาะยาบ้าหลักล้านเม็ดจำนวนคดีและปริมาณลดลงจากเดือนก่อน คาดว่ากลุ่มนักค้าชะลอบทบาทลง อย่างไรก็ดีแม้ว่าคดีและของกลางยาบ้าจะลดลงจากเดือนกันยายน 2565 แต่สถิติการจับกุมโดยรวมทั่วประเทศ ของกลางยาบ้า ในเดือนตุลาคม 2565 กับเพิ่มขึ้นจาก 21.80 ล้านเม็ดเป็น 32.59 ล้านเม็ด เนื่องจากคดีหลักหมื่นเม็ดและหลักแสนเม็ดเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดในระดับหมู่บ้านชุมชน ที่ผู้เสพหาซื้อเสพได้ในราคาที่ถูกลง เฉลี่ย 4 เม็ดในราคา 100 บาท ซึ่งจากผลการจับกุมคดียาเสพติดตามรายงานของ ปปส.ภาค 4 ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดมุกดาหารสามารถจับกุมได้ 489 คดี ลดลงจากปีที่ผ่านมา 94 คดี คิดเป็นร้อยละ 16.12 โดยอำเภอที่สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้มากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อยและอำเภอดงหลวง ตามลำดับ และในส่วนอำเภอที่มีการจับกุมได้เพิ่มขึ้นจากห้วงเดียวกันของปีก่อน คือ อำเภอดงหลวงและอำเภอหว้านใหญ่ ซึ่งจากสถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มหมู่บ้านชุมชน เคยได้เสนอให้มีมาตรการสกัดกั้นตามถนนทางเลียบแม่น้ำโขง คัดกรองยานพาหนะ ติดตั้งอุปกรณ์ประจำด่าน และเพิ่มกำลังภาคประชาชน 
          ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยการออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ได้บูรณาการร่วมกันกับฝ่ายปกครอง เพิ่มความถี่และให้ความรู้กับผู้ประกอบการต่างๆ รวมถึงโรงงานสีขาว ที่มีแรงงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป 12 แห่ง รวมถึงการสุ่มตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดมุกดาหาร สำหรับผู้ที่ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดฯ โดยสมัครใจ จำนวน 450 ราย และบังคับบำบัด 280 ราย แต่ยังมีความน่าเป็นห่วงในกลุ่มของแรงงานนอกระบบอีกจำนวนมาก ที่ไม่ได้รับการตรวจ รวมถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ไม่ให้ข้องเกี่ยวในการเสพ-ค้ายา และอันตรายที่เกิดจากยาเสพติด อันจะก่อให้เกิดอาชญากรรมความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศได้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar