จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2565/66 รับซื้อข้าวเปลือกราคานำตลาดตันละ 200 ถึง 500 บาท

จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2565/66 รับซื้อข้าวเปลือกราคานำตลาดตันละ 200 ถึง 500 บาท
           วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/66 จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และเกษตรกรเข้าร่วมพิธี ที่สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
          นางลักขณา บุญนำ พานิชย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/66 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรกับผู้รับซื้อข้าวเปลือก ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้การซื้อขายข้าวเปลือกเกิดความเป็นธรรมด้านราคา และเป็นการดึงผลผลิตเข้าสู่โรงสีหรือแหล่งรวบรวมข้าวให้มากขึ้น อีกทั้งการจัดกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้ เป็นการรับซื้อข้าวเปลือกราคานำตลาดตันละ 200-500 บาทตามคุณภาพของข้าว ที่ความชื้นไม่เกิน 15%
          ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารกำหนดการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2565/66 ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 รวม 5 วัน ณ สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด อ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :