จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของชาติไทย “วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของชาติไทย “วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของชาติไทย “วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จิตอาสา และนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงทัศนียภาพ ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ตำบลนาสีนวล อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร
     วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมุกดาหาร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ รวมถึงด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงมีพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง อีกทั้งพระองค์ได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศจนถึงกาลปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :