จังหวัดมุกดาหาร Kick off อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย อ.หว้านใหญ่

จังหวัดมุกดาหาร Kick off อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย อ.หว้านใหญ่
           วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565 ) เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม “Kick off วัคซีนเข็มกระตุ้น โควิด” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนกลุ่ม 608 เข้าร่วมกว่า 200 คน
          นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า “ปัจจุบันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด 19 มีแนวโน้มสูงขึ้น และพบว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว สามารถติดเชื้อซ้ำอีกได้ เนื่องจากภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากวัคซีนป้องกันโควิด 19 สามารถลดลงได้เมื่อระยะเวลาผ่านไป การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้เริ่มดำเนินการ Kick off วัคซีนเข็มกระตุ้น ผ่านกลไก อสม. เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงนโยบายฯ และเร่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้ได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 70 โดยเฉพาะเข็มที่ 4 โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปที่ ถึง 31 ธันวาคม 2565 ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. ทุกแห่ง”
          ทั้งนี้ แม้ว่าโควิดจะมีโอกาสติดเชื้อซ้ำ แต่เมื่อร่างกายเคยมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ขอให้รับเข็มกระตุ้นได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น และปลอดภัยจากโรคโควิด 19 มากขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :