จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 27/2565

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 27/2565

     วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 27/2565 ซึ่งมีคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เข้าร่วมประชุม 
      โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลกและประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ที่มีลักษณะอากาศที่เชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายได้ง่าย รวมถึงมีการพบเชื้อกลายพันธุ์ ที่มีลักษณะหลบภูมิคุ้มกัน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบาย ให้แต่ละจังหวัด เริ่มรณรงค์ Kick off ฉีดวัคซีนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก 6 เดือนขึ้นไป ประชาชนทั่วไป และกลุ่ม 608 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต หากมีการได้รับเชื้อ ทั้งนี้ มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 5 อันดับแรกของประชาชนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มกระต้น พบว่า อันดับที่ 1 ร้อยละ 26.80 กลัวอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน ซึ่งทางสาธารณสุขได้ให้ความเห็นว่าผู้มีอาการไม่พึงประสงค์มีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะมีเพียงอาการปวดบริเวณที่ฉีดเท่านั้น ซึ่งจะหายเองภายใน 1-3 วัน ส่วนอันดับ 2 ร้อยละ 21.70 มีความคิดเห็นว่า ฉีดวัคซีนเพียง 2 เข็มก็เพียงพอแล้ว ซึ่งสาธารณสุขได้แนะนำว่า ภายหลังได้รับวัคซีนไปเกิน 6 เดือน ภูมิคุ้มกันก็จะลดลงเรื่อยๆ จำเป็นต้องได้รับเข็มกระตุ้นหรือเข็มต่อเนื่อง อันดับ 3 ร้อยละ 18.70 มีความกลัวเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน อันดับที่ 4 ร้อยละ 10.30 มีอาการแพ้วัคซีนภายหลังการฉีดเข็มก่อนหน้านี้ และลำดับที่ 5 ร้อยละ 10.30 คิดว่าจะฉีดแต่ยังไม่มีเวลา ยังไม่สะดวก โดยผลสรุปการสำรวจนี้ จะได้นำไปวิเคราะห์และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ซึ่งจะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม ให้เสร็จภายวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่มีเทศกาลส่งท้ายปี มีการรวมกลุ่มกัน และการเดินทางท่องเที่ยว เดินทางกลับภูมิลำเนา จึงขอให้ประชาชนรักษามาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจโควิดอย่างต่อเนื่องเมื่อมีอาการ ในส่วนของการจัดงานต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก งานประเพณี งานมงคล งานศพ ซึ่งขอความร่วมมือผู้จัดงาน ให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ด้วย
     ทั้งนี้ การเฝ้าระวังฯ ยังคงต้องดำเนินการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งด้านแรงงาน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่บริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 2 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการมาตรการเปิดประเทศ โดยสถิติเฉลี่ย 90,000-100,000 ราย ประกอบกับจังหวัดมุกดาหารได้ เปิดศูนย์แรกรับแรงงานลาวที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังโรคตั้งแต่หน้าด่านไปจนถึง ส่งเข้าสถานประกอบกิจการด้วย จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ หากมีการแพร่ระบาดอีกครั้ง ในทุกๆด้าน ขอให้ประชาชนร่วมมือป้องกัน และรับวัคซีนเข็มกระตุ้น 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :