จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม “วันรวมพลังสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน” 

จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม “วันรวมพลังสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน” 
          วันที่ 23 พ.ย. 2565 เวลา 15.30 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันรวมพลังสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ณ บริเวณสนานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ตามนโยบายรัฐบาลในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง จังหวัดมุกดาหารจึงมีนโยบายจัดทำถังขยะเปียกให้ครอบทุกครัวเรือน 100 % ในจังหวัดมุกดาหาร ที่มีทั้งหมด85,359 ครัวเรือน (ตามระบบ Thai QM) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ให้ครัวเรือนที่มีข้อจำกัดหรือขาดแคลนอุปกรณ์ได้นำไปใช้ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามนโยบายจัดทำถังขยะเปียกให้ครอบทุกครัวเรือน 100 % ในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการลดโลกร้อน จากการลดขยะตั้งแต่ต้นทางที่ครัวเรือน และเข้าสู่กระบวนการรับรองคาร์บอนเครดิตและการซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต 
          ในกิจกรรม “วันรวมพลังสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน” นี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดมุกดาหาร ที่มอบถังพลาสติกหรือถังสี ภาชนะที่มีฝาปิด สำหรับจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามนโยบายต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar