เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่บ้านนาบอน ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร

วันที่ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร พมจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากอัคคีภัยที่ไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่บ้านนาบอน ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร

โดยได้มอบถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด และเงิน 5,000 บาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :