จิตอาสาพระราชทานอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำชุมชนหนองคำแสด

นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้กำลังพลจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติภารกิจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณแหล่งน้ำชุมชนหนองคำแสด บ้านเรืองเจริญ หมู่ที่ 12 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 65 ที่ผ่านมา

โดยมีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 50 คน ทั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความเสียสละ สามัคคีสมานฉันท์ มีส่วนร่วม ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :