จังหวัดมุกดาหาร ผุด 6 โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดกลุ่มสนุก

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการงานจ้างออกแบบค่าใช้จ่ายในการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุม พร้อมมีการถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live ไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐาน มีความเป็นระเบียบสวยงาม การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และสภาพแวดล้อมที่ดี จากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ไตรพีระ จำกัด บริษัท วี เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ทีมเวิร์คคอนซัลแตนท์ จำกัด ในการออกแบบและพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ กำหนดพื้นที่ เป้าหมายดำเนินการพัฒนา 5 พื้นที่ 6 โครงการ รวม 860 ล้านบาท ประกอบด้วย

1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หนองหลวง

2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่จุดชมวิวบริเวณสะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร-สะหวัน

3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หนองสูง

4) โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสุขภาพบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล

5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองชะโนด และพื้นที่ต่อเนื่อง

6) โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำโขงพื้นที่ต่อเนื่องจากวัดพระศรีมหาโพธิ์


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :